Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 76 75% 76% 1.316%
2021 68 73.529% 74.627% 1.471%
2020 55 83.636% 85.185% 1.818%
2019 57 82.456% 87.037% 5.263%
2018 51 94.118% 96% 1.961%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 152
  75%
  76%
  1%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2021 2502501 136
  74%
  75%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2502501 110
  84%
  85%
  2%
2019 2502501 114
  82%
  87%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 102
  94%
  96%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 152 3% 0% 24% 49% 24% 1%
1353 128 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2021 2502501 136 1% 0% 15% 57% 25% 1%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502501 110 0% 0% 18% 65% 15% 2%
2019 2502501 114 0% 0% 33% 49% 12% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502501 102 4% 2% 61% 27% 4% 2%