Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 91.837% 91.837% 0%
2021 46 95.652% 100% 4.348%
2020 55 100% 100% 0%
2019 34 94.118% 94.118% 0%
2018 50 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 98
  92%
  92%
  0%
2021 2502501 92
  96%
  100%
  4%
2020 2502501 110
  100%
  100%
  0%
2019 2502501 68
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 100
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 98 2% 2% 43% 45% 8% 0%
2021 2502501 92 2% 0% 67% 26% 0% 4%
2020 2502501 110 5% 13% 49% 33% 0% 0%
2019 2502501 68 0% 3% 59% 32% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502501 100 0% 0% 12% 84% 0% 4%