Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 88.679% 92.157% 3.774%
2021 47 89.362% 93.333% 4.255%
2020 53 96.226% 96.226% 0%
2019 34 94.118% 94.118% 0%
2018 45 91.111% 93.182% 2.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 106
  89%
  92%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 94
  89%
  93%
  4%
2020 2502501 106
  96%
  96%
  0%
2019 2502501 68
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 90
  91%
  93%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 106 2% 4% 58% 25% 8% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502501 94 2% 0% 55% 32% 6% 4%
2020 2502501 106 4% 2% 23% 68% 4% 0%
2019 2502501 68 3% 12% 65% 15% 6% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502501 90 2% 0% 42% 47% 7% 2%