Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 95% 95% 0%
2021 63 92.063% 92.063% 0%
2020 54 90.741% 96.078% 5.556%
2019 119 89.916% 95.536% 5.882%
2018 35 94.286% 94.286% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 120
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 126
  92%
  92%
  0%
2020 2502501 108
  91%
  96%
  6%
2019 2502501 238
  90%
  96%
  6%
2018 2502501 70
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 120 3% 2% 33% 57% 5% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 126 0% 2% 11% 79% 8% 0%
2020 2502501 108 2% 0% 33% 56% 4% 6%
2019 2502501 238 5% 1% 39% 45% 4% 6%
2018 2502501 70 0% 3% 31% 60% 6% 0%