Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 9 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 22
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502501 20
  100%
  100%
  0%
2019 2502501 18
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 22 0% 0% 45% 55% 0% 0%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2502501 32 0% 19% 75% 6% 0% 0%
2020 2502501 20 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2019 2502501 18 0% 11% 78% 11% 0% 0%
2018 2502501 24 8% 25% 50% 17% 0% 0%