Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 12
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502501 4
  100%
  100%
  0%
2019 2502501 12
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 12 17% 17% 67% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502501 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502501 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2502501 12 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2018 2502501 12 17% 0% 50% 33% 0% 0%