Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 73.418% 79.452% 7.595%
2021 58 70.69% 75.926% 6.897%
2020 53 96.226% 98.077% 1.887%
2019 62 91.935% 91.935% 0%
2018 35 85.714% 96.774% 11.429%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 158
  73%
  79%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 116
  71%
  76%
  7%
2020 2502501 106
  96%
  98%
  2%
2019 2502501 124
  92%
  92%
  0%
2018 2502501 70
  86%
  97%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 158 3% 3% 13% 56% 19% 8%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 116 3% 3% 29% 34% 22% 7%
2020 2502501 106 0% 0% 53% 43% 2% 2%
2019 2502501 124 0% 5% 35% 52% 8% 0%
2018 2502501 70 0% 0% 17% 69% 3% 11%