Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 100% 100% 0%
2021 56 91.071% 94.444% 3.571%
2020 46 97.826% 100% 2.174%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 138
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 112
  91%
  94%
  4%
2020 2502501 92
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 138 1% 0% 70% 29% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502501 112 0% 0% 38% 54% 5% 4%
2020 2502501 92 0% 0% 59% 39% 0% 2%