Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 90% 91.837% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 100
  90%
  92%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 100 0% 6% 40% 44% 8% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%