Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 74.61% %
2021 78.87% 79.23%
2020 75.48% 68.75%
2019 87.6% 71.79%
2018 71.47% 55.88%
2017 75.21% 54.87%
2016 70.08% 70.15%
2015 68.89% 62.5%
2014 69.19% 60.65%
2013 74.86% 49.29%
2012 65.33% 50.77%
2011 48.73% 40.94%
2010 63.96% 63.96%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats