UAB

Grau en Humanitats

Dades DGU
  • GRAU00000481 Graduat en Humanitats
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 92% 12%
2020 85% 94% 10%
2019 86% 94% 9%
2018 80% 90% 11%
2017 79% 91% 13%
2016 79% 90% 12%
2015 74% 87% 14%
2014 76% 89% 14%
2013 73% 86% 14%
2012 68% 82% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 11 40 37 8
2020 4 13 42 36 6
2019 4 12 44 33 6
2018 4 10 38 38 10
2017 4 11 38 37 9
2016 4 8 34 44 10
2015 2 9 33 43 13
2014 3 6 35 44 11
2013 3 4 30 50 14
2012 2 3 31 47 18
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104212 Civilització Grega 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104213 Civilització Romana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100015 Cultura Clàssica I 51 1 5 13 22 5 5 80% 89% 10%
100016 Cultura Clàssica II 49 1 5 22 13 2 6 84% 95% 12%
100071 Documentació i Arxivística 17 0 0 5 11 0 1 94% 100% 6%
100067 Dret i Cultura 18 0 0 10 8 0 0 100% 100% 0%
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 35 0 0 16 18 0 1 97% 100% 3%
100018 Expressió Escrita Llengua Catalana 34 0 5 12 12 0 5 85% 100% 15%
100019 Expressió Escrita Llengua Espanyola 19 1 4 7 4 0 3 84% 100% 16%
100028 Filosofia de la Cultura 18 1 0 5 11 0 1 94% 100% 6%
103565 Filosofia Moderna i Contemporània 34 2 3 23 6 0 0 100% 100% 0%
100337 Fonaments del Món Contemporani 59 0 0 21 10 17 11 53% 65% 19%
100338 Fonaments del Món Modern 56 0 0 8 21 16 11 52% 64% 20%
104198 Gèneres Literaris Antics 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100081 Geografia de la Ciutat Contemporània 34 1 5 11 16 0 1 97% 100% 3%
100029 Geografia de la Globalització 35 2 2 21 10 0 0 100% 100% 0%
101607 Geografia del Turisme 29 2 1 20 5 0 1 97% 100% 3%
100031 Gestió Cultural 36 2 1 29 2 0 2 94% 100% 6%
100027 Història Contemporània de Catalunya 34 2 3 13 14 2 0 94% 94% 0%
104210 Història de Grècia 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100305 Història de la Ciència 59 2 4 23 10 7 13 66% 85% 22%
100025 Història de l'Art Antic i Medieval 51 2 0 12 21 8 8 69% 81% 16%
100011 Història de l'Art Modern i Contemporani 36 1 3 22 10 0 0 100% 100% 0%
100054 Història de les Idees Polítiques 29 2 4 5 14 2 2 86% 93% 7%
100079 Història del Cinema 39 3 6 25 4 1 0 97% 97% 0%
100353 Història Moderna de Catalunya 31 1 0 5 20 5 0 84% 84% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 11 0 0 0 9 1 1 82% 90% 9%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100044 Idioma Modern I (Grec Modern) 3 0 0 1 1 1 0 67% 67% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 4 0 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 6 0 0 0 5 0 1 83% 100% 17%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100053 Idioma Modern II (Grec Modern) 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100335 Introducció a la Història Medieval 48 3 7 17 13 0 8 83% 100% 17%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 59 3 7 13 13 1 22 61% 97% 37%
100030 La Cultura en els Mitjans de Comunicació 35 1 3 27 4 0 0 100% 100% 0%
100276 Lectura de la Imatge Artística 55 1 3 12 29 2 8 82% 96% 15%
100022 Literatura Catalana 65 2 2 16 34 2 9 83% 96% 14%
100271 Literatura Comparada 61 4 7 17 20 3 10 79% 94% 16%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 22 1 5 14 1 0 1 95% 100% 5%
100023 Literatura Espanyola 63 0 3 7 22 21 9 52% 60% 14%
100085 Literatura Espanyola Actual 16 0 0 5 11 0 0 100% 100% 0%
103567 Llengua Catalana: Cultura i Societat 53 2 1 15 27 2 6 85% 96% 11%
103566 Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral 54 0 0 9 30 8 7 72% 83% 13%
103575 Llengua Estrangera I (Alemany) 4 0 0 1 0 2 1 25% 33% 25%
103574 Llengua Estrangera I (Anglès) 20 0 0 7 7 3 3 70% 82% 15%
103573 Llengua Estrangera I (Francès) 12 0 1 5 2 0 4 67% 100% 33%
103572 Llengua Estrangera I (Italià) 18 0 2 4 6 6 0 67% 67% 0%
103571 Llengua Estrangera II (Alemany) 4 0 0 0 1 3 0 25% 25% 0%
103570 Llengua Estrangera II (Anglès) 25 0 0 12 6 2 5 72% 90% 20%
103569 Llengua Estrangera II (Francès) 12 1 0 3 3 0 5 58% 100% 42%
103568 Llengua Estrangera II (Italià) 20 0 1 1 5 5 8 35% 58% 40%
100065 Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual 31 2 15 14 0 0 0 100% 100% 0%
100422 Mitologia i Literatura 25 0 2 2 9 8 2 57% 62% 8%
100055 Museologia 16 0 7 8 0 1 0 94% 94% 0%
103564 Música en la Societat Contemporània 16 1 1 6 8 0 0 100% 100% 0%
100032 Patrimoni 36 2 8 18 8 0 0 100% 100% 0%
100017 Pensament Filosòfic Antic i Medieval 49 2 3 23 13 0 8 84% 100% 16%
100262 Pensament Literari 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100062 Perspectives i Tècniques Editorials 28 1 0 12 11 3 1 86% 89% 4%
100058 Pràctiques Externes 40 0 32 4 0 0 4 90% 100% 10%
100013 Prehistòria i Història Antiga 52 2 2 21 17 4 6 81% 91% 12%
100066 Producció i Consum de la Cultura 25 2 1 22 0 0 0 100% 100% 0%
100358 Relacions Internacionals i Conflictes a l'Època Contemporània 16 1 0 4 10 0 1 94% 100% 6%
100057 Treball de Fi de Grau 56 3 18 20 4 0 11 80% 100% 20%
100333 Visions Geogràfiques del Món 56 0 0 8 25 0 23 59% 100% 41%