Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 327 36 70
2022 393 46 70
2021 385 38 70
2020 385 41 70
2019 384 38 70
2018 316 44 70
2017 248 30 80
2016 263 23 80
2015 220 24 80
2014 232 28 80
2013 245 32 80
2012 284 41 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 77%
41
4%
2
17%
9
0%
0
0%
0
2%
1
53
2022 86%
50
2%
1
10%
6
0%
0
0%
0
2%
1
58
2021 88%
46
4%
2
6%
3
2%
1
0%
0
0%
0
52
2020 84%
59
4%
3
7%
5
1%
1
3%
2
0%
0
70
2019 83%
55
8%
5
5%
3
2%
1
2%
1
2%
1
66
2018 90%
64
4%
3
4%
3
0%
0
0%
0
1%
1
71
2017 75%
40
0%
0
21%
11
0%
0
2%
1
2%
1
53
2016 88%
60
1%
1
9%
6
1%
1
0%
0
0%
0
68
2015 74%
37
4%
2
18%
9
0%
0
2%
1
2%
1
50
2014 73%
38
2%
1
21%
11
0%
0
2%
1
2%
1
52
2013 65%
35
2%
1
20%
11
4%
2
6%
3
4%
2
54
2012 68%
52
1%
1
21%
16
3%
2
7%
5
0%
0
76