Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 75%
38
14%
7
8%
4
0%
0
0%
0
4%
2
51
2021 70%
26
22%
8
8%
3
0%
0
0%
0
0%
0
37
2020 71%
47
23%
15
6%
4
0%
0
0%
0
0%
0
66
2019 88%
59
9%
6
1%
1
0%
0
1%
1
0%
0
67
2018 89%
47
9%
5
2%
1
0%
0
0%
0
0%
0
53
2017 75%
45
12%
7
12%
7
2%
1
0%
0
0%
0
60
2016 72%
49
0%
0
19%
13
7%
5
1%
1
0%
0
68
2015 62%
58
12%
11
9%
8
18%
17
0%
0
0%
0
94
2014 66%
78
6%
7
13%
15
14%
17
1%
1
0%
0
118
2013 80%
65
6%
5
11%
9
0%
0
2%
2
0%
0
81