Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 75.362% 89.655% 15.942%
2021 61 39.344% 58.537% 32.787%
2020 61 45.902% 51.852% 11.475%
2019 63 77.778% 92.453% 15.873%
2018 55 47.273% 54.167% 12.727%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 69
  75%
  90%
  16%
2504394 26
  73%
  79%
  8%
2021 2503702 61
  39%
  59%
  33%
2020 2503702 61
  46%
  52%
  11%
2019 2503702 63
  78%
  92%
  16%
2018 2503702 55
  47%
  54%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 69 3% 0% 12% 61% 9% 16%
2504394 26 12% 0% 19% 42% 19% 8%
2021 2503702 61 2% 0% 5% 33% 28% 33%
2020 2503702 61 0% 2% 10% 34% 43% 11%
2019 2503702 63 3% 3% 24% 48% 6% 16%
2018 2503702 55 2% 0% 16% 29% 40% 13%