UAB

Grau en Ciències de l'Antiguitat

Dades DGU
  • GRAU00000637 Graduat en Ciències de la Antiguitat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 76% 88% 13%
2020 81% 89% 9%
2019 80% 91% 12%
2018 74% 88% 15%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 9 32 43 12
2020 3 6 33 46 11
2019 5 6 33 47 9
2018 3 5 36 44 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100412 Arqueologia Clàssica 46 2 1 21 21 0 1 98% 100% 2%
100734 Arqueologia Grega 12 1 4 5 2 0 0 100% 100% 0%
100742 Arqueologia Hispànica 12 3 2 6 1 0 0 100% 100% 0%
100733 Arqueologia Romana 14 0 1 10 3 0 0 100% 100% 0%
100427 Art Grec 13 2 0 6 4 0 1 92% 100% 8%
100426 Art Romà 10 1 3 5 1 0 0 100% 100% 0%
100836 Biologia Humana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104212 Civilització Grega 46 1 0 21 18 3 3 87% 93% 7%
104213 Civilització Romana 41 2 4 11 18 6 0 85% 85% 0%
104202 El Gènere Epistolar a Roma 46 2 3 14 21 2 4 87% 95% 9%
104208 El Teatre a Grècia 48 2 3 8 19 15 1 67% 68% 2%
104195 Elements de Llengua Grega 44 2 1 4 15 13 9 50% 63% 20%
104194 Elements de Llengua Llatina 51 0 3 0 23 20 5 51% 57% 10%
104220 Els Orígens de les Llengües Clàssiques 3 0 1 1 0 0 1 67% 100% 33%
100277 Estètica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100306 Filosofia Antiga 46 0 0 18 25 3 0 93% 93% 0%
100028 Filosofia de la Cultura 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100316 Filosofia de la Ment 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100290 Filosofia de l'Art 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104198 Gèneres Literaris Antics 43 1 1 6 12 6 17 47% 77% 40%
100355 Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat 9 0 0 7 2 0 0 100% 100% 0%
100351 Història Antiga de Catalunya 10 1 0 4 2 0 3 70% 100% 30%
104210 Història de Grècia 46 0 2 36 5 0 3 93% 100% 7%
104199 Història de L’art Clàssic 40 2 1 5 11 2 19 48% 90% 48%
104211 Història de Roma 46 0 3 14 27 0 2 96% 100% 4%
104209 Història i Civilització D’egipte 40 1 2 10 7 2 18 50% 91% 45%
104193 Història i Civilització del Pròxim Orient Antic 42 1 2 8 18 0 13 69% 100% 31%
100369 Història i Gènere a l'Antiguitat 11 1 6 4 0 0 0 100% 100% 0%
100339 Història Social i Econòmica de l'Antiguitat 36 2 2 19 8 0 5 86% 100% 14%
104205 Historiografia i Filosofia Gregues 60 0 1 11 24 17 7 60% 68% 12%
104200 Historiografia i Oratòria Llatines 44 0 0 7 27 10 0 77% 77% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100044 Idioma Modern I (Grec Modern) 3 1 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100053 Idioma Modern II (Grec Modern) 3 1 1 0 0 0 1 67% 100% 33%
100048 Idioma Modern II (Italià) 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
104192 Instruments i Eines Digitals per a L’estudi de L’antiguitat 44 2 0 10 15 3 14 61% 90% 32%
100720 Introducció a l'Arqueologia 43 2 0 10 16 0 15 65% 100% 35%
100292 Introducció als Problemes de la Filosofia 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104228 La Bíblia. Orígens i Tradició 14 1 4 5 1 0 3 79% 100% 21%
104206 La Ilíada i L’odissea 61 2 3 17 27 7 5 80% 88% 8%
104203 La Poesia D’horaci 41 3 2 6 21 8 1 78% 80% 2%
104229 La Tradició Clàssica en la Literatura Europea 11 0 2 7 1 0 1 91% 100% 9%
104201 L’eneida 58 0 0 6 36 14 2 72% 75% 3%
104227 Literatura Antiga (Grega) 10 1 1 1 6 0 1 90% 100% 10%
104226 Literatura Antiga (Llatina) 24 1 1 10 12 0 0 100% 100% 0%
104204 Llatí Medieval 8 1 6 1 0 0 0 100% 100% 0%
104219 Llengua i Cultura a L’antic Egipte 8 1 2 5 0 0 0 100% 100% 0%
104218 Llengua i Cultura Al Pròxim Orient Antic 12 1 4 6 1 0 0 100% 100% 0%
104216 Llengües i Pobles Indoeuropeus 48 0 0 4 37 3 4 85% 93% 8%
100713 Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
104214 Mitologia i Religió 16 1 5 10 0 0 0 100% 100% 0%
104232 Numismàtica i Ceràmica Antigues 43 2 1 10 27 2 1 93% 95% 2%
104207 Poetes Lírics Grecs 40 2 4 12 15 5 2 82% 87% 5%
104231 Pràctiques Externes 14 0 12 2 0 0 0 100% 100% 0%
100732 Protohistòria del Mediterrani 35 0 10 14 11 0 0 100% 100% 0%
104221 Textos i Contextos Epigràfics 39 2 0 12 15 8 2 74% 78% 5%
104196 Textos Narratius Grecs 42 1 2 4 10 4 21 40% 81% 50%
104197 Textos Narratius Llatins 61 1 0 3 20 17 20 39% 59% 33%
104230 Treball de Final de Grau 20 1 10 9 0 0 0 100% 100% 0%
104223 Ús Avançat D’eines Digitals per a L’estudi de L’antiguitat 6 1 0 5 0 0 0 100% 100% 0%