Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 140 50 60
2022 146 54 60
2021 132 35 60
2020 134 50 60
2019 159 47 60
2018 152 62 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 82%
40
2%
1
10%
5
2%
1
4%
2
0%
0
49
2022 91%
52
0%
0
7%
4
0%
0
2%
1
0%
0
57
2021 98%
39
0%
0
0%
0
0%
0
3%
1
0%
0
40
2020 88%
52
3%
2
8%
5
0%
0
0%
0
0%
0
59
2019 96%
49
0%
0
4%
2
0%
0
0%
0
0%
0
51
2018 89%
54
2%
1
8%
5
0%
0
2%
1
0%
0
61