Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 80.58% 78.93%
2021 76.29% 51.49%
2020 80.96% 83.13%
2019 80.24% 82.5%
2018 74.22% 74.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats