Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83.12% 72.66%
2021 83.61% 77.53%
2020 84.73% 79.08%
2019 80% 76.58%
2018 76.02% 76.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats