UAB

Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Dades DGU
  • GRAU00000645 Graduat en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 89% 93% 4%
2020 86% 91% 5%
2019 86% 91% 5%
2018 70% 80% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 9 43 37 7
2020 5 9 44 33 9
2019 5 9 43 34 9
2018 4 6 30 40 20
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104381 Àlgebra Lineal 43 1 0 13 26 3 0 93% 93% 0%
104388 Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics 49 2 12 22 5 3 5 84% 93% 10%
104400 Anàlisi Complexa i de Fourier 52 2 0 8 31 5 6 79% 89% 12%
104399 Anàlisi de Dades Complexes 49 2 1 5 30 4 7 78% 90% 14%
104416 Anàlisi de Dades en Astrofísica 8 0 2 6 0 0 0 100% 100% 0%
104412 Anàlisi de Dades Financeres 18 2 3 3 10 0 0 100% 100% 0%
104413 Anàlisi de Dades Temporals 12 0 1 6 5 0 0 100% 100% 0%
104419 Anàlisi Topològica de Dades 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
104403 Aprenentatge Computacional 35 1 12 16 4 1 1 94% 97% 3%
104409 Bases de Dades No Relacionals 37 2 9 22 3 0 1 97% 100% 3%
104394 Bases de Dades Relacionals 48 2 0 21 17 7 1 83% 85% 2%
104415 Bioinformàtica 13 1 10 1 1 0 0 100% 100% 0%
104387 Càlcul en Diverses Variables 56 2 0 10 33 7 4 80% 87% 7%
104382 Càlcul en una Variable 46 2 0 13 28 2 1 93% 96% 2%
104390 Càlcul Numèric 50 3 1 23 18 2 3 90% 96% 6%
104404 Computació D’altes Prestacions 39 1 0 20 12 4 2 85% 89% 5%
104397 Equacions Diferencials Ordinàries 49 2 0 23 21 3 0 94% 94% 0%
104401 Equacions en Derivades Parcials 42 2 1 15 19 3 2 88% 92% 5%
104402 Física, Abstracció i Computació 36 2 0 7 25 1 1 94% 97% 3%
104384 Fonaments de Computadors 42 2 7 30 3 0 0 100% 100% 0%
104418 Informació i Seguretat 13 3 3 5 0 2 0 85% 85% 0%
104408 Informació Quàntica 35 1 2 11 17 0 4 89% 100% 11%
104383 Iniciació a la Programació 43 3 0 24 9 7 0 84% 84% 0%
104398 Intel·ligència Artificial 47 3 2 28 7 5 2 85% 89% 4%
104421 Internet de les Coses 5 0 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
104414 Mètodes D’anàlisi en Ciències de la Salut 13 0 0 2 11 0 0 100% 100% 0%
104395 Mètodes Numèrics i Probabilístics 52 3 3 17 24 0 5 90% 100% 10%
104392 Modelització i Inferència 50 3 1 24 15 7 0 86% 86% 0%
104410 Modelització i Simulació 33 1 1 7 23 1 0 97% 97% 0%
104396 Optimització 52 2 1 21 21 3 4 87% 94% 8%
104427 Pràctiques Externes 16 2 13 1 0 0 0 100% 100% 0%
104386 Probabilitat 49 0 0 16 28 4 1 90% 92% 2%
104389 Programació Orientada als Objectes 50 3 5 13 20 4 5 82% 91% 10%
104385 Programari de Sistema 42 1 2 27 8 4 0 90% 90% 0%
104424 Simulació D’altes Prestacions 18 1 3 12 2 0 0 100% 100% 0%
104406 Sistemes Distribuïts i el Núvol 32 1 6 24 0 0 1 97% 100% 3%
104393 Tècniques de Disseny D’algoritmes 53 0 0 25 15 12 1 75% 77% 2%
100092 Temes de Ciència Actual 4 0 0 0 3 0 1 75% 100% 25%
104420 Teoria de Jocs 11 2 3 4 1 1 0 91% 91% 0%
104405 Teoria de la Informació 40 2 0 30 6 2 0 95% 95% 0%
104411 Treball de Final de Grau 21 2 12 6 0 0 1 95% 100% 5%
104423 Visió per Computador 6 2 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
104391 Visualització 3D 51 4 0 25 14 4 4 84% 91% 8%
104407 Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund 35 2 0 18 13 0 2 94% 100% 6%