UAB

Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Dades DGU
  • GRAU00000645 Graduat en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 89% 94% 5%
2021 89% 93% 4%
2020 86% 91% 5%
2019 86% 91% 5%
2018 70% 80% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 11 45 33 6
2021 5 9 43 37 7
2020 5 9 44 33 9
2019 5 9 43 34 9
2018 4 6 30 40 20
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104381 Àlgebra Lineal 43 1 0 16 20 4 2 86% 90% 5%
104388 Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics 45 2 8 22 4 2 7 80% 95% 16%
104400 Anàlisi Complexa i de Fourier 48 3 0 2 34 5 4 81% 89% 8%
104399 Anàlisi de Dades Complexes 48 2 1 11 27 3 4 85% 93% 8%
104416 Anàlisi de Dades en Astrofísica 5 1 1 2 0 0 1 80% 100% 20%
104412 Anàlisi de Dades Financeres 11 0 0 4 7 0 0 100% 100% 0%
104413 Anàlisi de Dades Temporals 20 0 1 10 7 2 0 90% 90% 0%
104419 Anàlisi Topològica de Dades 14 1 0 12 1 0 0 100% 100% 0%
104403 Aprenentatge Computacional 46 4 14 18 6 1 3 91% 98% 7%
104409 Bases de Dades No Relacionals 45 2 11 30 1 0 1 98% 100% 2%
104394 Bases de Dades Relacionals 45 2 2 20 17 3 1 91% 93% 2%
104415 Bioinformàtica 10 0 3 7 0 0 0 100% 100% 0%
104387 Càlcul en Diverses Variables 47 1 0 9 25 7 5 74% 83% 11%
104382 Càlcul en una Variable 43 1 3 8 22 8 1 79% 81% 2%
104390 Càlcul Numèric 43 2 2 20 10 3 6 79% 92% 14%
104404 Computació D’altes Prestacions 48 3 9 22 6 5 3 83% 89% 6%
104397 Equacions Diferencials Ordinàries 41 2 2 22 13 1 1 95% 98% 2%
104401 Equacions en Derivades Parcials 48 3 1 16 25 2 1 94% 96% 2%
104402 Física, Abstracció i Computació 44 0 6 9 27 0 2 95% 100% 5%
104384 Fonaments de Computadors 42 2 11 26 2 0 1 98% 100% 2%
104418 Informació i Seguretat 14 1 1 8 1 1 1 85% 92% 7%
104408 Informació Quàntica 47 1 0 20 23 0 3 94% 100% 6%
104383 Iniciació a la Programació 44 2 11 21 5 4 1 89% 91% 2%
104398 Intel·ligència Artificial 42 2 0 28 8 2 2 90% 95% 5%
104421 Internet de les Coses 8 0 4 3 0 0 1 88% 100% 12%
104414 Mètodes D’anàlisi en Ciències de la Salut 10 0 0 2 8 0 0 100% 100% 0%
104395 Mètodes Numèrics i Probabilístics 47 0 2 13 27 5 0 89% 89% 0%
104392 Modelització i Inferència 45 0 1 16 22 6 0 87% 87% 0%
104410 Modelització i Simulació 42 0 1 18 20 1 2 93% 98% 5%
104396 Optimització 46 2 0 13 22 6 3 80% 86% 7%
104427 Pràctiques Externes 27 1 22 4 0 0 0 100% 100% 0%
104386 Probabilitat 43 1 1 17 16 5 3 81% 88% 7%
104389 Programació Orientada als Objectes 47 3 7 17 10 5 5 79% 88% 11%
104385 Programari de Sistema 47 2 3 34 4 3 1 91% 93% 2%
104424 Simulació d'Altes Prestacions 16 1 2 11 2 0 0 100% 100% 0%
104406 Sistemes Distribuïts i el Núvol 45 0 1 37 4 2 1 93% 95% 2%
104393 Tècniques de Disseny D’algoritmes 47 2 1 17 18 6 3 81% 86% 6%
100092 Temes de Ciència Actual 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
104420 Teoria de Jocs 12 1 4 4 3 0 0 100% 100% 0%
104405 Teoria de la Informació 45 2 2 29 12 0 0 100% 100% 0%
104411 Treball de Final de Grau 33 2 18 11 2 0 0 100% 100% 0%
104423 Visió per Computador 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
104391 Visualització 3D 42 2 0 19 16 2 3 88% 95% 7%
104407 Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund 42 2 4 29 6 0 1 98% 100% 2%