Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 321 41 40
2022 326 37 40
2021 350 51 40
2020 367 57 40
2019 306 52 40
2018 276 41 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 91%
39
0%
0
2%
1
0%
0
0%
0
7%
3
43
2022 95%
40
0%
0
2%
1
0%
0
2%
1
0%
0
42
2021 93%
40
0%
0
2%
1
2%
1
0%
0
2%
1
43
2020 92%
45
0%
0
6%
3
0%
0
0%
0
2%
1
49
2019 88%
44
0%
0
6%
3
0%
0
2%
1
4%
2
50
2018 98%
41
0%
0
0%
0
2%
1
0%
0
0%
0
42