Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.39% 85.71%
2021 89.23% 88.94%
2020 86.16% 88.04%
2019 86.28% 86.04%
2018 69.57% 69.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats