Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 45.833% 55.932% 18.056%
2021 72 76.389% 83.333% 8.333%
2020 69 68.116% 73.438% 7.246%
2019 73 57.534% 97.674% 41.096%
2018 56 64.286% 83.721% 23.214%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 72
  46%
  56%
  18%
2021 2503743 72
  76%
  83%
  8%
2020 2503743 69
  68%
  73%
  7%
2019 2503743 73
  58%
  98%
  41%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2503743 56
  64%
  84%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 72 0% 1% 17% 28% 36% 18%
2021 2503743 72 3% 0% 15% 58% 15% 8%
2020 2503743 69 0% 0% 12% 57% 25% 7%
2019 2503743 73 4% 1% 21% 32% 1% 41%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2503743 56 0% 2% 34% 29% 13% 23%