Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 84.615% 87.302% 3.077%
2021 59 83.051% 84.483% 1.695%
2020 74 93.243% 95.833% 2.703%
2019 69 65.217% 70.312% 7.246%
2018 60 71.667% 74.138% 3.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 65
  85%
  87%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2503743 59
  83%
  84%
  2%
2020 2503743 74
  93%
  96%
  3%
2019 2503743 69
  65%
  70%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2503743 60
  72%
  74%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 65 0% 2% 14% 69% 12% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2503743 59 0% 2% 20% 61% 15% 2%
2020 2503743 74 0% 0% 55% 38% 4% 3%
2019 2503743 69 0% 0% 17% 48% 28% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2503743 60 0% 0% 10% 62% 25% 3%