Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 70 71.429% 84.746% 15.714%
2021 60 66.667% 83.333% 20%
2020 62 75.806% 97.917% 22.581%
2019 65 78.462% 100% 21.538%
2018 60 81.667% 100% 18.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 70
  71%
  85%
  16%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2503743 60
  67%
  83%
  20%
2020 2503743 62
  76%
  98%
  23%
2019 2503743 65
  78%
  100%
  22%
2018 2503743 60
  82%
  100%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 70 3% 1% 10% 57% 13% 16%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503743 60 2% 0% 7% 58% 13% 20%
2020 2503743 62 3% 2% 40% 31% 2% 23%
2019 2503743 65 5% 5% 37% 32% 0% 22%
2018 2503743 60 5% 0% 45% 32% 0% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%