Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 64.706% 84.615% 23.529%
2021 64 73.438% 88.679% 17.188%
2020 68 69.118% 88.679% 22.059%
2019 73 72.603% 100% 27.397%
2018 59 64.407% 76% 15.254%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 68
  65%
  85%
  24%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2503743 64
  73%
  89%
  17%
2020 2503743 68
  69%
  89%
  22%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2503743 73
  73%
  100%
  27%
2018 2503743 59
  64%
  76%
  15%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 68 1% 0% 26% 37% 12% 24%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2503743 64 5% 0% 31% 38% 9% 17%
2020 2503743 68 0% 0% 44% 25% 9% 22%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2503743 73 4% 1% 47% 21% 0% 27%
2018 2503743 59 2% 2% 39% 22% 20% 15%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%