Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 65.152% 79.63% 18.182%
2021 63 77.778% 92.453% 15.873%
2020 61 68.852% 91.304% 24.59%
2019 67 74.627% 87.719% 14.925%
2018 59 77.966% 97.872% 20.339%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 66
  65%
  80%
  18%
2021 2503743 63
  78%
  92%
  16%
2020 2503743 61
  69%
  91%
  25%
2019 2503743 67
  75%
  88%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2503743 59
  78%
  98%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 66 5% 2% 38% 21% 17% 18%
2021 2503743 63 5% 0% 44% 29% 6% 16%
2020 2503743 61 3% 0% 23% 43% 7% 25%
2019 2503743 67 3% 13% 24% 34% 10% 15%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2503743 59 3% 0% 37% 37% 2% 20%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%