Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 56.977% 68.056% 16.279%
2021 85 52.941% 57.692% 8.235%
2020 78 41.026% 52.459% 21.795%
2019 72 51.389% 61.667% 16.667%
2018 57 66.667% 77.551% 14.035%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 86
  57%
  68%
  16%
2021 2503743 85
  53%
  58%
  8%
2020 2503743 78
  41%
  52%
  22%
2019 2503743 72
  51%
  62%
  17%
2018 2503743 57
  67%
  78%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 86 3% 3% 12% 37% 27% 16%
2021 2503743 85 4% 2% 14% 32% 39% 8%
2020 2503743 78 5% 1% 9% 26% 37% 22%
2019 2503743 72 3% 1% 11% 36% 32% 17%
2018 2503743 57 4% 2% 26% 35% 19% 14%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%