Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 100% 100% 0%
2021 43 95.349% 97.619% 2.326%
2020 50 98% 100% 2%
2019 43 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 50
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2503743 43
  95%
  98%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 50
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2503743 43
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2503743 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 50 6% 20% 38% 36% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503743 43 7% 19% 47% 23% 2% 2%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2503743 50 4% 8% 52% 34% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2503743 43 2% 7% 56% 35% 0% 0%
1353 64 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2018 2503743 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%