Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 85.417% 85.417% 0%
2021 44 100% 100% 0%
2020 49 100% 100% 0%
2019 44 95.455% 95.455% 0%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 48
  85%
  85%
  0%
2021 2503743 44
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 49
  100%
  100%
  0%
2019 2503743 44
  95%
  95%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2503743 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 48 0% 4% 21% 60% 15% 0%
2021 2503743 44 2% 5% 89% 5% 0% 0%
2020 2503743 49 4% 0% 55% 41% 0% 0%
2019 2503743 44 2% 5% 32% 57% 5% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2503743 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%