Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 84.615% 85.938% 1.538%
2021 55 65.455% 69.231% 5.455%
2020 54 61.111% 62.264% 1.852%
2019 44 72.727% 72.727% 0%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 65
  85%
  86%
  2%
2021 2503743 55
  65%
  69%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 54
  61%
  62%
  2%
2019 2503743 44
  73%
  73%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2503743 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 65 3% 0% 9% 72% 14% 2%
2021 2503743 55 4% 0% 11% 51% 29% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503743 54 2% 0% 22% 37% 37% 2%
2019 2503743 44 5% 0% 25% 43% 27% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2503743 7 0% 0% 29% 71% 0% 0%