Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 83.019% 84.615% 1.887%
2021 50 88% 91.667% 4%
2020 46 76.087% 81.395% 6.522%
2019 44 95.455% 100% 4.545%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 53
  83%
  85%
  2%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2021 2503743 50
  88%
  92%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 46
  76%
  81%
  7%
2019 2503743 44
  95%
  100%
  5%
2018 2503743 7
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 53 4% 0% 25% 55% 15% 2%
1353 48 0% 0% 33% 0% 67% 0%
2021 2503743 50 2% 0% 56% 30% 8% 4%
1353 48 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2020 2503743 46 4% 2% 28% 41% 17% 7%
2019 2503743 44 5% 5% 64% 23% 0% 5%
2018 2503743 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%