Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 100% 100% 0%
2021 45 100% 100% 0%
2020 38 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 45
  100%
  100%
  0%
2021 2503743 45
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 38
  100%
  100%
  0%
2019 2503743 7
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 45 4% 4% 76% 16% 0% 0%
2021 2503743 45 4% 4% 80% 11% 0% 0%
2020 2503743 38 5% 5% 47% 42% 0% 0%
2019 2503743 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%