Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 73.684% 87.5% 15.789%
2021 14 57.143% 57.143% 0%
2020 14 85.714% 100% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 19
  74%
  88%
  16%
2021 2503743 14
  57%
  57%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503743 14
  86%
  100%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 19 0% 0% 26% 47% 11% 16%
2021 2503743 14 0% 7% 21% 29% 43% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503743 14 0% 0% 29% 57% 0% 14%