Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 88.462% 95.833% 7.692%
2021 25 92% 100% 8%
2020 27 96.296% 96.296% 0%
2019 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503743 26
  88%
  96%
  8%
2021 2503743 25
  92%
  100%
  8%
2020 2503743 27
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2503743 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503743 26 0% 4% 62% 23% 4% 8%
2021 2503743 25 4% 0% 60% 28% 0% 8%
2020 2503743 27 4% 4% 59% 30% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2503743 7 0% 86% 14% 0% 0% 0%