Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 7%
185h
21%
578h
10%
285h
0%
0h
46%
1274h
16%
429h
2752h
2020 6%
135h
20%
463h
11%
249h
0%
0h
51%
1196h
13%
317h
2361h
2019 5%
94h
20%
396h
16%
327h
0%
0h
37%
751h
22%
439h
2007h
2018 6%
76h
20%
249h
22%
268h
0%
0h
35%
432h
17%
213h
1237h
2017 7%
26h
32%
129h
31%
123h
0%
0h
22%
86h
9%
36h
400h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 7%
185h
21%
578h
10%
285h
0%
0h
46%
1274h
16%
429h
2752h
2020 6%
135h
20%
463h
11%
249h
0%
0h
51%
1196h
13%
317h
2361h
2019 5%
94h
20%
396h
16%
327h
0%
0h
37%
751h
22%
439h
2007h
2018 6%
76h
20%
249h
22%
268h
0%
0h
35%
432h
17%
213h
1237h

Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2017 7%
26h
32%
129h
31%
123h
0%
0h
22%
86h
9%
36h
400h