Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 84% 79.84%
2020 80.22% 76.51%
2019 83.68% 79.64%
2018 81.52% 81.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats