Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2501573 10
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1353 464
  97%
  100%
  3%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2501573 18
  83%
  100%
  17%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1353 432
  96%
  96%
  0%
2020 2501573 16
  94%
  100%
  6%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501573 11
  82%
  100%
  18%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 432
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2501573 11
  91%
  100%
  9%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2017 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501573 32
  88%
  97%
  9%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501573 39
  95%
  97%
  3%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2015 2501573 36
  86%
  100%
  14%
2014 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501573 44
  93%
  95%
  2%
2013 2501573 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 10 0% 0% 90% 10% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 464 0% 0% 97% 0% 0% 3%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501573 18 0% 0% 61% 22% 0% 17%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 432 0% 4% 59% 33% 4% 0%
2020 2501573 16 0% 0% 50% 44% 0% 6%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2019 2500259 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501573 11 0% 9% 55% 18% 0% 18%
2500262 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 432 0% 4% 78% 19% 0% 0%
2018 2500256 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 11 0% 0% 55% 36% 0% 9%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 192 0% 0% 75% 17% 0% 8%
2017 2500259 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501573 32 3% 0% 9% 75% 3% 9%
2501233 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501573 39 0% 0% 21% 74% 3% 3%
2500246 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2015 2501573 36 3% 0% 28% 56% 0% 14%
2014 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 44 5% 0% 39% 50% 5% 2%
2013 2501573 10 0% 10% 50% 40% 0% 0%