Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 90.476% 100% 9.524%
2021 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 21
  90%
  100%
  10%
1353 416
  77%
  87%
  12%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2503778 23
  100%
  100%
  0%
1353 240
  67%
  77%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 21 5% 19% 62% 5% 0% 10%
1353 416 4% 4% 35% 35% 12% 12%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503778 23 4% 22% 43% 30% 0% 0%
1353 240 0% 7% 27% 33% 20% 13%