Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
21h
22%
540h
16%
383h
2%
43h
37%
914h
22%
538h
2439h
2021 2%
24h
25%
393h
13%
204h
2%
25h
40%
626h
19%
306h
1578h
2020 1%
12h
29%
347h
5%
61h
2%
24h
51%
613h
12%
147h
1204h
2019 2%
19h
16%
123h
6%
49h
1%
8h
60%
456h
14%
109h
766h
2018 0%
0h
14%
46h
7%
23h
0%
0h
66%
219h
13%
44h
332h