Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.76% 86.84%
2021 95.23% 91.64%
2020 95.8% 91.88%
2019 95.46% 91.68%
2018 94.12% 94.12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats