UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 83% 90% 8%
2021 79% 89% 10%
2020 76% 88% 14%
2019 72% 85% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 10 36 39 10
2021 4 7 36 41 11
2020 4 7 32 45 12
2019 5 10 32 38 15
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104843 Àlgebra Lineal 44 1 0 11 24 6 2 82% 86% 5%
104886 Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica 23 1 10 11 0 1 0 96% 96% 0%
104879 Anàlisi de Dades Longitudinals 19 0 2 12 4 0 1 95% 100% 5%
104878 Anàlisi de Dades Transversals 11 1 0 3 5 1 1 82% 90% 9%
104867 Anàlisi de la Supervivència 35 2 2 15 12 4 0 89% 89% 0%
104853 Anàlisi Exploratòria de Dades 42 1 7 15 14 4 1 88% 90% 2%
104870 Aprenentatge Automàtic 1 30 0 1 16 9 0 4 87% 100% 13%
104871 Aprenentatge Automàtic 2 30 1 2 14 11 2 0 93% 93% 0%
104869 Aprenentatge No Supervisat 37 2 1 6 16 6 6 68% 81% 16%
104866 Avenços Metodològics 5 0 0 1 2 0 2 60% 100% 40%
104872 Bioinformàtica 30 1 1 21 5 0 2 93% 100% 7%
104844 Càlcul 1 47 3 0 12 22 6 4 79% 86% 9%
104845 Càlcul 2 64 2 0 6 31 9 16 61% 81% 25%
104877 Consultoria Estadística 26 1 7 13 2 0 3 88% 100% 12%
104862 Disseny D’experiments 33 0 2 11 13 3 4 79% 90% 12%
104857 Distribucions Multidimensionals 38 1 0 7 15 10 5 61% 70% 13%
104849 Eines Informàtiques per a L’estadística 45 2 3 20 12 6 2 82% 86% 4%
104873 Estadística en les Ciències de la Salut 35 1 3 9 18 2 2 89% 94% 6%
104855 Inferència Estadística 1 42 2 5 19 10 3 3 86% 92% 7%
104856 Inferència Estadística 2 38 1 0 6 21 5 5 74% 85% 13%
104846 Introducció a la Probabilitat 50 0 1 12 19 18 0 64% 64% 0%
104850 Introducció a la Programació 50 2 8 13 20 5 2 86% 90% 4%
104874 Introducció a L’econometria 33 1 3 8 16 2 3 85% 93% 9%
104875 Introducció a L’enginyeria Financera 21 0 0 19 2 0 0 100% 100% 0%
104858 Mètodes Bayesians 34 2 2 8 16 2 4 82% 93% 12%
104848 Mètodes Numèrics i Optimització 36 1 0 11 17 3 4 81% 91% 11%
104865 Modelització Avançada 27 2 5 19 1 0 0 100% 100% 0%
104864 Modelització de Dades Complexes 31 1 1 14 14 0 1 97% 100% 3%
104881 Models Estadístics i Psicomètrics 15 3 0 3 7 1 1 87% 93% 7%
104860 Models Lineals 1 37 2 1 8 17 3 6 76% 90% 16%
104861 Models Lineals 2 30 1 0 8 19 2 0 93% 93% 0%
104854 Mostreig i Disseny D’enquestes 28 2 7 15 2 1 1 93% 96% 4%
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 50 2 15 22 3 3 5 84% 93% 10%
104890 Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104891 Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor 26 1 21 4 0 0 0 100% 100% 0%
104847 Probabilitat 43 3 5 11 17 3 4 84% 92% 9%
104859 Processos Estocàstics 43 0 1 10 21 9 2 74% 78% 5%
104863 Sèries Temporals 34 1 1 8 17 4 3 79% 87% 9%
104868 Simulació i Remostreig 31 0 0 10 18 1 2 90% 97% 6%
104885 Teoria de la Decisió 6 0 1 2 2 0 1 83% 100% 17%
103166 Treball de Final de Grau 30 3 8 14 2 0 3 90% 100% 10%