UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 79% 89% 10%
2020 76% 88% 14%
2019 72% 85% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 7 36 41 11
2020 4 7 32 45 12
2019 5 10 32 38 15
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104843 Àlgebra Lineal 46 1 1 11 23 3 7 78% 92% 15%
104886 Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica 8 0 2 4 1 0 1 88% 100% 12%
104879 Anàlisi de Dades Longitudinals 5 0 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
104878 Anàlisi de Dades Transversals 6 0 1 1 3 0 1 83% 100% 17%
104867 Anàlisi de la Supervivència 32 1 2 12 12 3 2 84% 90% 6%
104853 Anàlisi Exploratòria de Dades 42 2 3 10 17 1 9 76% 97% 21%
104870 Aprenentatge Automàtic 1 34 0 3 19 10 0 2 94% 100% 6%
104871 Aprenentatge Automàtic 2 36 2 2 19 12 0 1 97% 100% 3%
104869 Aprenentatge No Supervisat 41 1 1 8 19 3 9 71% 91% 22%
104872 Bioinformàtica 31 0 0 24 6 1 0 97% 97% 0%
104844 Càlcul 1 49 1 0 7 25 9 7 67% 79% 14%
104845 Càlcul 2 56 1 0 4 17 17 16 40% 56% 29%
104877 Consultoria Estadística 9 0 2 3 3 0 1 89% 100% 11%
104862 Disseny D’experiments 31 2 5 8 12 2 2 87% 93% 6%
104857 Distribucions Multidimensionals 43 2 2 14 19 6 0 86% 86% 0%
104849 Eines Informàtiques per a L’estadística 44 1 0 16 12 13 2 66% 69% 5%
104876 Enginyeria Financera Avançada 9 0 2 2 4 1 0 89% 89% 0%
104873 Estadística en les Ciències de la Salut 37 1 1 10 21 4 0 89% 89% 0%
104855 Inferència Estadística 1 45 2 3 12 15 1 12 71% 97% 27%
104856 Inferència Estadística 2 41 2 0 10 22 7 0 83% 83% 0%
104846 Introducció a la Probabilitat 45 1 1 7 17 9 10 58% 74% 22%
104850 Introducció a la Programació 44 3 4 9 9 10 9 57% 71% 20%
104874 Introducció a L’econometria 37 0 1 8 26 1 1 95% 97% 3%
104875 Introducció a L’enginyeria Financera 13 0 0 5 8 0 0 100% 100% 0%
104858 Mètodes Bayesians 37 1 0 19 15 0 2 95% 100% 5%
104848 Mètodes Numèrics i Optimització 40 1 0 9 23 5 2 82% 87% 5%
104865 Modelització Avançada 36 3 1 31 1 0 0 100% 100% 0%
104864 Modelització de Dades Complexes 31 1 3 19 6 2 0 94% 94% 0%
104881 Models Estadístics i Psicomètrics 4 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
104860 Models Lineals 1 42 1 0 11 18 6 6 71% 83% 14%
104861 Models Lineals 2 33 2 7 23 1 0 0 100% 100% 0%
104854 Mostreig i Disseny D’enquestes 36 2 6 23 4 1 0 97% 97% 0%
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 50 3 10 7 10 9 11 60% 77% 22%
104890 Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
104891 Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor 14 1 9 4 0 0 0 100% 100% 0%
104847 Probabilitat 48 2 1 13 16 1 15 67% 97% 31%
104859 Processos Estocàstics 46 0 0 4 26 11 4 67% 73% 9%
104863 Sèries Temporals 34 1 3 8 20 0 2 94% 100% 6%
104868 Simulació i Remostreig 48 1 0 15 25 6 1 85% 87% 2%
103166 Treball de Final de Grau 20 2 3 9 4 0 2 90% 100% 10%