Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.42% 94.92%
2021 97.78% 95.14%
2020 95.58% 94.94%
2019 95.89% 95.89%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats