Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 2%
48h
15%
414h
10%
263h
0%
0h
70%
1905h
3%
89h
2720h
2021 2%
36h
19%
393h
8%
152h
4%
75h
67%
1354h
1%
15h
2024h
2020 2%
33h
24%
354h
10%
147h
9%
126h
54%
780h
1%
9h
1449h
2019 0%
0h
33%
240h
7%
48h
2%
15h
58%
426h
0%
0h
729h