Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.43% 73.01%
2021 84.56% 69.55%
2020 85.6% 82.03%
2019 77.81% 77.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats