Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 82,13% 80,41%
2020 86,2% 88,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats