Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 82% 96% 14%
2021 42 90% 100% 10%
2020 42 88% 90% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504012 28
  82%
  96%
  14%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2504012 42
  90%
  100%
  10%
2020 2504012 42
  88%
  90%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504012 28 4% 21% 36% 21% 4% 14%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2021 2504012 42 5% 38% 45% 2% 0% 10%
2020 2504012 42 2% 33% 36% 17% 10% 2%