Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 37 100% 100% 0%
2021 56 70% 75% 7%
2020 39 49% 53% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504012 37
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2504012 56
  70%
  75%
  7%
2020 2504012 39
  49%
  53%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504012 37 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2504012 56 4% 0% 45% 21% 23% 7%
2020 2504012 39 3% 0% 28% 18% 44% 8%