Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 16 25
2010 50 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 88.24% 100%
2010 79.31% 79.31%
2009 73.33% 73.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats